Spoznanje da smo pozvani na svetost, a ne na sreću u braku, ona dolazi gratis – 24 god u braku

Uvidio sam koliko je bitno sve više i više ulagati u brak – 2.5 god u braku

Ohrabrujuće zbog svjedočanstava drugih i primjera predavača – 15 god u braku

Ohrabrenje da razumijem dublje što Bog radi u nama i da mu vjerujem – 31 god u braku

Dobili smo priliku da se zajedno smirimo i opustimo, čuli smo životne primjere koji su nas inspirirali i ovaj put je ljubavno pismo bili predobro! Vježbom postajemo bolji! – 15 god u braku

Hvala vam što ste nam dozvolili da obnovimo svoje bračne zavjete i obećamo si ljubav i vjernost do kraja života – 21 god u braku

Želimo biti više podložni, više hvaliti a manje kritizirati, te moliti jedan za drugoga – 21 god u braku

Pomoglo mi je da lakše svojoj supruzi kažem za što sam zahvalan! – 21 god u braku

Dobili smo nadu i ohrabrenje da i dalje ustrajemo – 4.5 god u braku

Ova konferencija nam je dala poticaj da nastavimo u svojem nastojanju oko našeg odnosa s Bogom i našeg odnosa jedno s drugim. – 17 god u braku

Meni osobno je bilo dobro to što sam potaknut na vraćanje temeljnim vrijednostima u braku – čitanju Biblije, molitvi i zajedničkoj duhovnosti. – 7.5 god u braku

Vikend nas je zbližio još više. Ovo je posebno vrijeme u godini kojem smo se radovali. – 18.5 god u braku

Spoznao sam da je Božji plan za naš brak puno važniji od mojih planova i želja – 24 god u braku

IMG_2128