PollU svega 8 pitanja želimo saznati kako procjenjujete kvalitetu vašeg bračnog odnosa, što bi vam bilo od pomoći, kako ga poboljšati te koje su vam najveće prepreke. Hvala na ispunjavanju.

 Ispuni anketu!