U maloj školi braka (MŠB) Davor Kukec spominje 4 pristupa rješavanju sukoba
1. borba argumentima kako bi pobjedili
2. povlačenje kako bi izbjegli bol
3. popuštanje radi sigurnosti
4. rješavanje sukoba u ljubavi

Photo Credit: 2thin2swim via Compfight cc

Photo Credit: 2thin2swim via Compfight cc

Kako ste do sada rješavali vaše sukobe? Ostavite nam komentar.