Kao što postoje fizički zakoni koji vladaju u prirodi, tako postoje i duhovni zakoni koji upravljaju tvojim odnosom.


1. PRVI ZAKON

BOG TE LJUBI I ZA TVOJ ŽIVOT IMA PREKRASAN PLAN

(Navedene citate potraži u Bibliji)

BOŽJA LJUBAV

» Jer je Bog tako ljubio svijet da je dao Svog jedinorođenog Sina, da svaki koji vjeruje u Njega ne pogine, nego da ima život vječni« (Ivan 3:16).

Photo Credit: abcdz2000 via Compfight cc

Photo Credit: abcdz2000 via Compfight cc

BOZJI PLAN

» Ja sam došao da ljudi imaju život i to u izobilju«, izjavljuje Krist, što znači da im život bude potpun i smislen. (lvan 10:10b).

A zašto većina ljudi nema izobilan život?

2. jer DRUGI ZAKON kaže

DA JE ČOVJEK GREŠAN I ODVOJEN OD BOGA, PA NE MOŽE POZNAVATI BOŽJI PLAN ZA SVOJ ŽIVOT NITI ISKUSITI BOŽJU LJUBAV.

ČOVJEK JE GREŠAN

» …jer su svi sagriješili i izgubili su slavu Božju« (Rimljanima 3:23).

Čovjek je bio stvoren da živi u zajedništvu s Bogom, ali radi svoje sebične volje odlučio je ići svojim putem,pa je zajedništvo s Bogom bilo prekinuto. Sebičnu volju ižrazenu buntovnim stavom prema Bogu ili pasivnom ravnodušnosću, Biblija naziva grijeh.

ČOVJEK JE ODVOJEN

» je plaća za grijeh smrt« (što znač duhovno odvojenje od Boga) (Rimljanima 6:23).

croat1

Bog je svet a čovjek grešan. Izmedju Boga i čovjeka nalazi se provalija koja ih razdvaja. Čovjek neprestano pokušava svojim vlastitim naporima (dobrim životom, moralnošću, filozofijom, religioznošću i sl.) doći do Boga i smislena života, ali njegovi su pokušaji bezuspješni.

Treči zakon nam daje jedino
rješenje te dileme…


3.TREĆI ZAKON

ISUS KRIST JE JEDINA BOŽJA ZAMJENA ZA ČOVJEKOV GRIJEH. KROZ NJEGA MOŽEŠ SPOZNATI I ISKUSITI BOŽJU LJUBAV I PLAN ŽA SVOJ ŽIVOT!

ON JE UMRO ZA NAS
» Bog pokazao svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas.« (Rimljanima 5:8).

ON JE USKRSNUO
» je poslije svoje muke takodjer pružio mnoge dokaze da je živ: ukazivao im se četrdeset dana i govorio im o kraljevstvu Božjem« (Djela 1:3).

ON JE JEDINI PUT
» mu reče: Ja sam put, istina i život. Nitko ne može doci Oću osim kroz Mene!« (Ivan 14:6)

croat2

Bog je premostio bezdan koji nas razdvaja, poslavši Svojega Sina, Isusa Krista da umre na križu za naše grijehe.

Nije dovoljno samo poznavati ta tri zakona…

4. ČETVRTI ZAKON

MORAMO OSOBNO PRIMITI ISUSA KRISTA KAO SPASITELJA I GOSPODINA: TADA MOŽEMO SPOZNATI I ISKUSITI BOŽJU VOLJU I PLAN ZA SVOJ ŽIVOT.

MORAMO PRIMITI KRISTA
» svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u Njegovo ime« (Ivan 1:12).

KRISTA PRIMAMO KROZ VJERU
»šću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas, to je dar Božji. To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao« (Efežanima 2:8-9) .

KRISTA PRIMAMO OSOBNIM POZIVOM
(Govori Krist): » stojim na vratima i kucam, ako tko čuje moj glas i otvori vrata ući cu k njemu« (Otkrivenje 3:20)

Prihvatiti Boga znači okrenuti se k Bogu od sebe, pouzdati se da će Krist doći u naš život i oprostiti naše grijehe i učiniti nas onakvim kakvima želi. Nije dovoljno pristati na temelju razuma na Njegov zahtjev ili proći kroz izvjesna čuvstvena iskustva.

Ova dva kruga predstavljaju dvije vrste života:

Koji krug predstavlja tvoj život? Koji bi krug želio da predstavlja tvoj život?

Slijedi objašnjenje kako možeš primiti Krista:


UPRAVO SADA MOŽEŠ PRIMITI KRISTA VJEROM KROZ MOLITVU
(Molitva je razgovor s Bogom)

Bog poznaje tvoje srce i ne zanimaju ga toliko tvoje riječi, koliko stav tvojega srca. Ovako bi, otprilike, trebala izgledati tvoja molitva:

» Isuse, shvaćam da sam živio sebičnim životom i da sam protiv Tebe sagriješio.Oprosti mi grijehe. Otvaram svoj život i primam Te kao Spasitelja i Gospodina.Nadziri moj život. Učini me onakvim kakvim želis.«

Da li ova molitva izražava želju tvojeg srca?

Ako izražava, moli tu molitvu upravo sada i Krist će uci u tvoj život kao što je i obećao.

KAKO MOŽEŠ ZNATI DA JE KRIST U TVOJEM ŽIVOTU?
Jesi li primio Krista u svoj život? Prema Otkrivenju 3:30, gdje se Krist nalazi upravo sada? Krist je rekao da će uži u tvoj život. Može li te On prevariti? Onda, gdje je? Po kojem autoritetu znaš da je Bog odgovorio na tvoju molitvu? (Na temelju istinitosti samoga Boga i Njegove Riječi) .

BIBLIJA OBEĆAVA VJEČNI ŽIVOT ONIMA KOJI PRIME KRISTA
» ovo je to svjedočanstvo: Bod nam je dao život vječni, i taj je život u njegovu Sinu. Tko ima Sina, ima život, tko nema Sina Božjega nema života. Ovo pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate da imate život vječni« (1. Ivanova 5:11-13).

Što češće zahvaljuj Bogu da je Krist u tvojem životu i da te nikada neće ostaviti (Hebrejima 13:5). Možeš znati da Krist prebiva u tebi i da ima život vječni, od prvog trenutka kada si ga upoznao na temelju Njegova obecanja. Nikada te neće prevariti.

Što je s osjećajima?


NE OSLANJAJ SE NA OSJEĆAJE

Naš je autoritet obećanje Božje Riječi, a ne osjećaji. Kršćani žive po vjeri, u osobnu pouzdanju u Boga i Njegovu Riječ. Ovaj crtež prikazuje vezu izmedju činjenice (Bog i Njegovu Rijec), vjere (našeg pouzdanja u Boga i Njegovu Riječ) i osječaja (rezultat naše vjere i poslušnosti) Ivan 14:21.

faith train feelings

[ Činjenica ] – [ Vjera ] – [ Osjećaji ]

Lokomotiva će se kretati sa ili bez vagona. Nemoguće je da vagoni vuku lokomotivu, već lokomotiva vuče vagone. Isto je s nama kršćanima, ne smijemo se osloniti na osjećaje već se moramo vjerom pouzdati u Boga i u Njegova obećanja opisana u Bibliji.

ŠTO SADA, KAD Sl PRIMIO KRISTA?
U trenutku kad si na temelju vjere primio Krista dogodile su se mnoge stvari, uključujući ove:

  1. Krist je ušao u tvoj život (Otkrivenje 3:20, Kološanima 1:27)
  2. Oprošteni su ti grijesi (Kološanima 1:14).
  3. Postao si Božje dijete ( Ivan 1:12).
  4. Započeo si nov život za koji te Bog stvorio (Ivan 10:10b, 2. Korinćanima 5:14, 15, 17).

Možeš li zamisliti nešto divnije od primanja Krista? Želiš li upravo sada kroz molitvu zahvaliti Bogu na svemu što je učinio za tebe? Čin zahvaljivanja Bogu dokazuje tvoju vjeru.

A što sada?


PRIJEDLOZI ZA KRŠĆANSKI RAST

Duhovni rast proizlazi iz pouzdanja u lsusa Krista. » će živjeti od vjere« (Galaćanima 3:11).

Život vjere će ti omogućiti da se sve više pouzdaješ u Boga u svakoj sitnici života i da prakticiraš slijedeće:

  1. Da svakog dana dođeš Bogu u molitvi (Ivan 15:7)
  2. Da svaki dan čitaš Božju Riječ (Djela 17:11) – započni s evandjeljem po lvanu.
  3. Da neprestano budeš poslušan Bogu, (Ivan 14:21).
  4. Da svjedočiš za Krista svojim životom i riječima (Matej 4:19 i Ivan 15:8).
  5. Da se oslanjaš na Boga u svakoj sitnici svojega života (1. Petrova 5:7).
  6. Da dopustiš Svetom Duhu da nadzire tvoj svakodnevni život i da ti da silu potrebnu za svjedočenje (Galaćanima 5:16, 17 i Djela 1:8).

VAŽNOST KRŠĆANSKOG ZAJEDNIŠTVA

U Hebrejima 10:25 apostol Pavao opominje nas da ne zaboravimo da se zajedno sakupljamo… već da sokolimo jedan drugoga… Nekoliko grana zajedno lijepo gori, ali izvadite li jednu iz vatre, brzo će se ugasiti. Isto je s tvojim zajedništvom s drugim kršćanima. Ako ne posjećuješ crkvu gdje se slavi Krist i propovijeda Njegova Riječ, preuzmi inicijativu i pridruži se ljudima koji su takodjer pronašli Krista kao svojeg Spasitelja i iskusili Njegovu ljubav.

Želiš li podijeliti svoje otkriće?