Brak je povezan s nizom zdravstvenih i ekonomskih dobrobiti. Osobe u braku obično su boljeg psihofizičkog zdravlja te imaju niži stupanj smrtnosti. Financijski gledano, oženjeni muškarci zarađuju više, a manja je vjerojatnost da će udana žena osiromašiti. Brak je također povezan s većom akumulacijom bogatstva.

Photo Credit: GIANTsqurl via Compfight cc

Photo Credit: GIANTsqurl via Compfight cc

Bračni parovi izražavaju veće zadovoljstvo seksualnim odnosima. Najviša razina seksualnog zadovoljstva zabilježena je kod osoba koje su u braku, dok samci i ljudi koji žive zajedno izražavaju nešto niže seksualno zadovoljstvo.

Udane žene su boljeg fizičkog i psihofizičkog zdravlja. Žene koje su bile udane, ali više nisu, najgoreg su zdravlja dok se žene koje su same nalaze između ove dvije skupine. U usporedbi s neudanima, udane žene imaju manje stresa vezanog uz posao i odnose. Zdravlje je ocijenjeno na temelju vlastite procjene, količine zdravstvenih problema, kroničnih bolesti i količine raznih vrsta stresa, od onog vezanog uz posao do onog vezanog uz društvene odnose.

Ljudi koji su u braku skloniji su volonterstvu. U usporedbi sa samcima istih godina, odrasli ljudi koji su u braku su 1,3 puta skloniji volontiranju za društveno korisne svrhe i imaju 1,4 put više odrađenih volonterskih sati.

Brak je povećava vjerojatnost života u obilju. Ovo vrijedi za sve dobne skupine.

Ljudi u braku  su manje skloni depresiji i rjeđe imaju problema s alkoholom. Muškarci koji su se oženili i ostali u braku manje su skloni depresiji od onih koji  su ostali sami. Među ženama, brak je povezan s nižom stopom alkoholizma.

Stupanje u brak povećava vjerojatnost iseljenja iz siromašnog susjedstva. Brak je gotovo udvostručio vjerojatnost da će se osoba preseliti iz siromašnog u neko malo bolje susjedstvo. Slično tome, raspad braka je više nego udvostručio vjerojatnost da će se osoba preselite u susjedstvo koje je siromašnije od onog u kojem je do tada živjela. Među crncima se ta brojka povećava za gotovo 6 puta.

Oženjeni muškarci više zarađuju. Uzevši u obzir niz faktora uključujući i stupanj obrazovanja, u usporedbi s neoženjenim vršnjacima, oženjeni muškarci u prosjeku zarađuju 20 posto više.

Žene koje su ikada bile u braku manje će vjerojatno iskusiti siromaštvo. U usporedbi sa ženama koje se nisu nikada udavale, žene koje su ikada bile u braku imaju znatno manju vjerojatnost da ikada postanu siromašne – bez obzira na rasu, obiteljsku pozadinu, djecu izvan braka ili obrazovanje. Stopa siromaštva je za jednu trećinu manja kod žena koje su ikada bile u braku, nego kod onih koje se nisu nikada udavale. Žene koje su trenutno u braku imaju još manji rizik života u siromaštvu  – oko dvije trećine manji od drugih žena.

Brak je povezan s nižim stopama smrtnosti. U usporedbi s osobama koje su u braku, ljudi koji se nisu nikada ženili/udavali imaju gotovo dvostruk rizik od smrti. Rizik od smrti kod ljudi koji su razvedeni ili žive odvojeno je gotovo dvostruko veći nego kod osoba u braku. Razlike u smrtnosti između crnaca i bijelaca su se smanjile nakon što je uzet u obzir bračni status.

Izvor: Why Marriage Matters: Twenty-Six Conclusions from the Social Sciences (Institute for American Values); Healthy Marriages, Healthy Lives: Research on the Alignment of Health, Marital Outcomes and Marriage Education (California Healthy Marriages Coalition); Testimony of Dr. Barbara Dafoe Whitehead, National Marriage Project, before the U.S. Senate Subcommittee on Children