Gospodine, uzdižem svoju djecu pred Tvoje lice danas i molim, u skladu s Tvojom Riječi:

 • Da upoznaju Krista kao Spasitelja još u ranoj dobi i da žude za bliskim odnosom s Tobom kroz njihovo djetinjstvo, mladenaštvo i zrele godine (Marko 10:13-16; Luke 2:52; 2 Timoteju 3:15)
 • Da razviju naviku molitve i čitanja Tvoje Riječi (Jošua 1:8; Danijel 6:10; Matej 4:4; Filipljanima 4:6,7)
 • Da ti dovedeš u njihov život pobožne odrasle osobe i prijatelje koji će im
  pomoći da izrastu u pobožne ljude (Psalam 1:1-3; Filipljanima 1:27; Izreke 27:17; 1. Korinćanima 4:15)
 • Da ih ti sačuvaš čistima i da im daš snage da se odupru iskušenjima (Job 17:9; Psalam 24:3, 4; 1. Korinćanima 6:18-20)
 • Da razviju mudrost, osjećaj odgovornosti i snažnu savjest (1 Kraljevi 3:11, 12; 1 Timoteju 1:5; Danijel 6:3)
 • Da ih uhvate ako ikada zastrane u prijevaru, laganje i zle stvari (Psalam 119:71; Izreke 20:30)
 • Da vide druge ljude kao što ih Ti vidiš, i da se prema njima ponašaju s
  ljubavlju i poštovanjem (Matej 25:35-40; Rimljanima 12:10; Filipljanima 2:1-4)
 • Da ih ti zaštitiš od emocionalne, fizičke i duhovne opasnosti (Psalam 28:7-9; Psalam 41; Ivan 17:15; 2 Solunjanima 3:3)
 • Da ih Ti pripremiš da budu pobožni, puni ljubavi, i vjerni svojim suprugama, ili ih pripremi da te proslave kao samci (1. Korinćanima 7:7, 8), i da Ti pripremiš njihove buduće bračne drugove (2. Korinćanima 6:14, 15; Efežanima 5:21-33)
 • Da oni napuste svoj dom sa pogledom na vječnost i kršćanskim vrijednostima (Matej 28:18-20; Galaćanima 2:20; Filipljanima 1:21)
 • Da oni osjete Tvoj poziv u svome životu i da njihovi životi pridonesu Tvome Kraljevstvu (Psalam 78:1-8; 103:12-18; 2 Timotej 1:9)
Photo Credit: mathieujarryphoto via Compfight cc

Photo Credit: mathieujarryphoto via Compfight cc

Ovo je molitva koju možete koristiti ako se želite obavezati na molitvu za djecu ili unuke:

Pripremi mene, o Bože, kao roditelja, djeda ili baku:

 • Da pažljivo promatram djecu i da budem osjetljiv za njihove potrebe.
 • Daj mi da imam uvid u njihov život
 • Daj mi da ja budem siguran u Tvoju ljubav i da se oslanjam na Tebe, jer ja Te trebam jednako kao i djeca.
 • Pomozi mi da dam pažnju djeci i da budem spreman dati im usmjerenje u odlukama koje donose.
 • Pomozi mi da im mogu pružiti moralne temelje za njihov život
 • Pomozi mi da im pružim okružje u kojem će biti emocionalno zdravi kroz pažnju koju ću im pokazivati
 • Pomozi mi da se pobrinem za njihove potrebe i da ih pripremim za svijet sa kojim će se suočiti kad odrastu.
 • Pomozi mi da im mogu reci o svome odnosu s Tobom, Oče
 • I danas, podsjeti me da si uzmem vremena da pogledam svijet s njihove perspektive.
 • Podsjeti me da se više igram s njima
 • Pomozi mi da im ja mogu biti uzor pobožnosti. Amen.

Molitva je najbolja zaštita koju vaša djeca ili unučad mogu dobiti. Recite im da se molite za njih taj dan, i pitajte njih za što bi oni željeli da se vi molite u njihovim životima.