• Koje su posljedice naših svađa i naših razlika u braku?
  • Koristimo li te razlike kako bi se približili jedan drugome, ili kako bi se udaljili.
  • Koja su pravila fer borbe u braku?